KONTAKT

Petr Kvoch
Dražkovice 200
533 33  Pardubice

+420 739 485 004
petr.kvoch@volny.cz

Soudní znalec
z oboru: ekonomika
odvětví: ceny a odhady
specializace: motorová vozidla

jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11.12.2006 , c. Spr.3293/2006

 

 

ZNALECKÉ POSUDKY MOTOROVÝCH VOZIDEL

Petr Kvoch


Znalecký posudek je detailní protokol popisující technický stav vozidla, který velmi přesně stanovuje cenu vozidla k aktuálnímu datu.

Zůčastněným stranám dává k dispozici seriózní podklady na úrovni, respektované policií, soudy, pojišťovnami, finančními úřady apod.

 

Znaleckým posudkem se stanovuje:

 • tržní cena vozidla a přípojného vozidla
 • výše majetkové újmy
 • odborné odpovědi na otázky zadavatele

Znalecké posudky jsou určeny pro potřeby fyzických a právnických osob při jednání se:

 • soudy všech stupňů
 • finančními úřady
 • obecními úřady a úřady krajské samosprávy
 • advokáty a advokátními kancelářemi
 • notáři
 • exekutory
 • insolvenčními správci a likvidátory
 • obchodníky s cennými papíry
 • dražebníky


  Další stránka: Kdy potřebujete znalecký posudek